התאחדות הסטודנטים בישראל, ג'וינט ישראל יחד בעשייה חברתית בתעסוקה, אגף שיקום נכים כתובת נאמנה לנכה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים, ההסתדרות ביחד, בשבילך, אוניברסיטת תל-אביב, ארומה, מכללה אקדמית הדסה ירושלים, המסלול האקדמי המכללה למינהל

התאחדות הסטודנטים בישראל, ג'וינט ישראל יחד בעשייה חברתית בתעסוקה, אגף שיקום נכים כתובת נאמנה לנכה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים, ההסתדרות ביחד, בשבילך, אוניברסיטת תל-אביב, ארומה, מכללה אקדמית הדסה ירושלים, המסלול האקדמי המכללה למינהל

התאחדות הסטודנטים בישראל, ג'וינט ישראל יחד בעשייה חברתית בתעסוקה, אגף שיקום נכים כתובת נאמנה לנכה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים, ההסתדרות ביחד, בשבילך, אוניברסיטת תל-אביב, ארומה, מכללה אקדמית הדסה ירושלים, המסלול האקדמי המכללה למינהל