לימודים בסל שיקום

המכינה ללימודים על תיכוניים במסגרת סל שיקום, מספקת הכנה לקראת שילוב בעולם הלימודים והעבודה.