Google Classroom-96

המכינה ללימודים על תיכוניים

המכינה ללימודים על תיכוניים היא הזדמנות משמעותית לפיתוח קריירה, הגשמה עצמית ושוויון חברתי. המכינה מיועדת למתמודדים עם קשיים

Businessman-96

מרכז תמיכה למעסיקים

אנו באשנב מאמינים ששילוב נכון תורם למעסיק ולעובד. פיתחנו עבורך מערך תמיכה המשלב את הצרכים הארגוניים שלך עם הסתכלות על הפרט

Knowledge Sharing-96

סדנאות השכלה ופיתוח קריירה

"חיי אמת הם מפגש" כתב הפילוסוף מרטין בובר. אנו באשנב מאמינים בהנגשת המידע בנושאי השכלה ומיצוי זכויות במסגרת סל שיקום למתמודדים

Sprout-96

תעסוקה נתמכת ופיתוח קריירה

אנו באשנב מאמינים בזכותו של כל אדם לממש את הדרך האישית שלו. באשנב צוות מיומן של אנשי מקצוע מתחום השיקום התעסוקתי

החזון של אשנב

אנו באשנב מאמינים בזכותו של כל אדם לממש את הדרך האישית שלו. אנו מאמינים בשוויון חברתי כערך מרכזי ופועלים לקידומו עבור אנשים עם מוגבלויות, פיזיות, נפשיות וקוגניטיביות. בכל יום אנחנו פוגשים את האנשים שאנחנו מלווים, את החלומות, הכישרונות והאתגרים שלהם, ורואים שליחות בזכות שיש לנו לסלול, יחד איתם, דרך משותפת המובילה לשינוי מיצוי והגשמה.

ליווי פרטי

אנו באשנב מאמינים בעשייה מרובה, דינמית ורחבה. מלבד לאפיקי הפעילות המרכזיים שלנו, אנו פועלים ושוקדים על פרויקטים, יוזמות ושיתופי פעולה נוספים הנוגעים לקידום אנשים עם מוגבלות ושילובם בחברה.

שיתופי פעולה