רציונל

שילוב התלמידים עם הפרעות קשב ולקויות למידה מורכבות בחינוך הרגיל עולה בשנים האחרונות בעקבות תהליכי החקיקה ליישום חוק החינוך המיוחד וחוק שוויון זכויות. מודל ההכלה הרואה את בית הספר כמקום המאגד בתוכו את כלל חברי הקהילה ומספק את כלל שירותיה, מציב אתגרים משמעותיים לצוותי ההוראה והחינוך בבית הספר בתהליכי ההכלה והשילוב של תלמידים אלו. תכנית זו נבנתה במטרה לספק לכם צוותי החינוך מענה לאתגרים אלו.

התוכנית מבוססת על מודל ההוראה-למידה האוניברסלי Universal Design for Learning- UDL. הכרה בשונות העצומה שיש בין התלמידים ביכולות, במגבלות, בהעדפות ודרכי הלמידה. ב. הבנה שלמורה לא תמיד יש את המידע על אופנות הלמידה של התלמיד בהתייחס להשפעת הלקות על היכולות כמו גם המגבלות ולכן יש לבוא מוכן מראש עם מערכים מותאמים  מבלי לוותר על סטנדרטים לימודיים ומקצועיים.

מטרת התכנית להקנות כלים לצוותים כיצד להתכונן ולהתאים מערכי שיעור ואופני העברה בכיתה כך שחווית ההוראה והלמידה תהיה מתאימה ויעילה לכלל התלמידים עמם הם נפגשים בשיעור אלו עם יכולות למידה גבוהות ואלו שנתקלים בקשיים בעקבות לקות או מוגבלות.

מבנה התוכנית

מדובר ב-28 שעות ייעוץ במתכונת חדר מורים לומד "Train The Trainers" שנותנת בסיס לבניית תשתית הוראה מותאמת ללומד עם לקות למידה ו/או הפרעת קשב. המורים ילמדו לזהות דפוסי התנהלות של התלמידים בכיתה ובסביבת בית הספר בהקשר של הלקות והאתגרים האישיים עמם הם מתמודדים, להבין ממה הם נובעים ומה תהיה אסטרטגית ההוראה המתאימה עבורם. המורים יתנסו במגוון אמצעים, שתכליתם הנגשת  סביבות למידה תוך הטמעת עקרונות המודל האוניברסאלי ללמידה מותאמת למנעד רחב של לומדים. מבנה ההשתלמות ואופן חלוקת השעות נבנה עם בית הספר בהתאם לצרכיו תוך דגש על רלוונטיות לתחום ההוראה ולתנאים הסביבתיים שעומדים לרשותם. התוכנית תועבר על ידי מרפאים בעיסוק ו/ או מומחים ללקויות למידה והפרעת קשב.

תוצרי למידה

ההשתלמות תקנה לצוותים כלים לקידום יכולות למידה וניהול עצמי במסגרת כיתתית ובית ספרית במספר מוקדים:

1. קידום הידע והמודעות העצמית ביחס לסימפטומים וללקויים בוויסות העצמי ולהשלכותיהם במרחב הלימודי ובקהילה

2. רכישת אסטרטגיות מותאמות אישית

3. ניטור ובקרת יישום האסטרטגיות בחיי היום יום תוך גישור על הפער שבין הידע הקיים ליישומו בפועל.

הובלה וניהול התוכנית

הובלה וניהול מקצועי של מערך התוכניות שאושרו בסל המענים מתבצע על ידי ד"ר אילת גופר.
לאילת וותק של שנים רבות במתן טיפול, ייעוץ והתאמות במסגרות חינוך שונות, מתי"א, מרכז פיסג"ה והדרכה מחוזית במחוז צפון. בתפקידה האחרון אילת ניהלה את מרכז הנגישות במכללת אורנים והובילה את פורום רכזי נגישות במוסדות אקדמיים תחת מכון מופ"ת.

פרטים ליצירת קשר

ד"ר אילת גופר
כתובת מייל: ayelet@eshnav-ltd.co.il

נייד: 050-4551616

תוכניות נוספות

ניתן להשלים את התוכנית עם תוכניות נוספות: