מרכז תמיכה למעסיקים

אשנב זכתה במכרז של משרד הכלכלה להפעלת מרכז תמיכה למעסיקים. אנו מאמינים ששילוב נכון תורם למעסיק ולעובד. פיתחנו מערך תמיכה המשלב את הצרכים הארגוניים עם הסתכלות על העובד, בכדי ליצור תשואה כלכלית–חברתית. העסקת עובדים עם מוגבלות דורשת היערכות וחשיבה אחרת.
באשנב אנשי מקצוע המומחים בפיתוח ויישום מסלולי גיוס והשמה של עובדים עם חסמי תעסוקה ו/או מגבלה.

בין השירותים המוצעים:

 • ליווי מעסיקים בתהליך העסקת אדם עם מוגבלות
 • זיהוי הזדמנויות לשילוב עובדים עם מגבלה בבית העסק
 • סיוע בהתאמת עמדות עבודה לפי צרכי העובד והמעסיק
 • פיתוח מערך תמיכות לשילוב מיטבי של עובדים עם מוגבלות.
 • הדרכה לצוותי ניהול ומשאבי אנוש בכל הקשור לניהול עובדים עם מוגבלות והתאמות במקום העבודה.
 • בניית תכניות הכשרה פנים-מפעלי  (OJT) כולל פניה לגורמים מקצועיים וגורמים מממנים במדינה.
 • עריכת סקרי נגישות והדרכה להנגשת השירותים הניתנים ללקוחות לעמידה בתקן של נגישות השירות, על ידי צוות מורשי נגישות מוסמכים

לחצו כאן לפורטל הדרושים עבודה נגישהלקידום אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
support@avodanegisha.org.il

ליצירת קשר:

מרכז התמיכה למעסיקים באזור מרכז מטעם משרד הכלכלה
merkaz@mtlm.org.il

שירות פרטי: סקרי נגישות שירות עבור בתי עסק
info@eshnav-ltd.co.il

מרכז תמיכה למעסיקים

אשנב זכתה במכרז של משרד הכלכלה להפעלת מרכז תמיכה למעסיקים. אנו מאמינים ששילוב נכון תורם למעסיק ולעובד. פיתחנו מערך תמיכה המשלב את הצרכים הארגוניים עם הסתכלות על העובד, בכדי ליצור תשואה כלכלית–חברתית. העסקת עובדים עם מוגבלות דורשת היערכות וחשיבה אחרת.

באשנב אנשי מקצוע המומחים בפיתוח ויישום מסלולי גיוס והשמה של עובדים עם חסמי תעסוקה ו/או מגבלה.

בין השירותים המוצעים:

 • ליווי מעסיקים בתהליך העסקת אדם עם מוגבלות
 • זיהוי הזדמנויות לשילוב עובדים עם מגבלה בבית העסק
 • סיוע בהתאמת עמדות עבודה לפי צרכי העובד והמעסיק
 • פיתוח מערך תמיכות לשילוב מיטבי של עובדים עם מוגבלות.
 • הדרכה לצוותי ניהול ומשאבי אנוש בכל הקשור לניהול עובדים עם מוגבלות והתאמות במקום העבודה.
 • בניית תכניות הכשרה פנים-מפעלי  (OJT) כולל פניה לגורמים מקצועיים וגורמים מממנים במדינה.
 • עריכת סקרי נגישות והדרכה להנגשת השירותים הניתנים ללקוחות לעמידה בתקן של נגישות השירות, על ידי צוות מורשי נגישות מוסמכים

לחצו כאן לפורטל הדרושים עבודה נגישה

לקידום אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
support@avodanegisha.org.il

ליצירת קשר:

מרכז התמיכה למעסיקים באזור מרכז מטעם משרד הכלכלה
merkaz@mtlm.org.il

שירות פרטי: סקרי נגישות שירות עבור בתי עסק
info@eshnav-ltd.co.il