שילוב התלמידים עם הפרעות קשב, לקויות למידה ולקויות נוירו-התפתחותיות בחינוך הרגיל עולה בשנים האחרונות בעקבות תהליכי החקיקה ליישום חוק החינוך המיוחד וחוק שוויון זכויות. מודל ההכלה הרואה את בית הספר כמקום המאגד בתוכו את כלל חברי הקהילה ומספק את כלל שירותיה, מציב אתגרים משמעותיים לצוותי ההוראה והחינוך בבית הספר בתהליכי ההכלה והשילוב. 

רציונל

ככל שאנחנו מתבגרים אנחנו נדרשים למלא תפקידים במספר מגוון של תחומים (למודים, חברה, עבודה); לנהל ולבצע משימות רבות ומורכבות יותר. תלמידים עם לקויות אלו מתמודדים עם הפערים בין הפוטנציאל והרצון לבצע לבין המסוגלות בפועל. למרות שהאבחנה ידועה התלמידים לא תמיד יודעים לקשר את האתגר לאופן שהם מתנהגים.  הישגיהם נמוכים מיכולתם, הם חווים תסכול, נוטים להתעמתויות ונמצאים בסיכון לחוויית דחייה עד כדי נשירה ממערכת החינוך הפורמאלית.

תלמידים שלומדים להכיר את עצמם, את המאפיינים של הפרעת הקשב, למידה ותפקוד ומפתחים כלים אפקטיביים להתמודדות, יכולים להשתלב ולצלוח את האתגרים של מטלות התיכון. הם זוכים בחוויית הצלחה ומסיימים את בית הספר מוכנים יותר לחיים עצמאיים .

נבנתה תוך היכרות רבת שנים עם אתגרים תפקודיים של צעירים עם לקויות והאתגר בהשתלבות בשגרת היום יום. תכנית ק.ס.ם משלבת עקרונות טיפול הקוג-פאן שמבוסס על ראיות מחקריות ופותח במעבדה לטיפול קוגניטיבי תפקודי באוניברסיטה העברית בירושלים. ההתערבות מתמקדת ברכישת ידע, פיתוח מודעות עצמית של התלמיד והקניית  אסטרטגיות שיסייעו לו בהשגת המטרות הלימודיות והחברתיות שלו.  לתכנית פרוטוקול התערבות מובנה הכולל ארבע יחידות (הפנייה לקישור עם פירוט הפרוטוקול) בכל מפגש התלמיד מגדיר לעצמו מטרת  ק.ס.ם תפקודית– קונקרטית, ספציפית ומדידה. באמצעות המטרה הוא מתרגל את הכלים להשגתה ולומד ליישם באופן עקבי.

מבנה התוכנית

כ-30 מפגשים חד שבועיים פרטניים או בקבוצות קטנות עם מרפאה בעיסוק מומחית בנושא לאורך שנת הלימודים.

תוצרי למידה

1. פיתוח חוסן אישי ורכישת מיומנויות להתנהלות לימודית- חברתית.​

2. הכרות עם העוצמות והחסמים שלהם

3. רכישה ותרגול של התנהגות מסתגלת, תיעדוף משימות תוך התמודדות עם אתגרים וכישלונות.

4. הצבת מטרות מדויקות וברות השגה ובצוע בקרה וניטור עצמי

הובלה וניהול התוכנית

הובלה וניהול מקצועי של מערך התוכניות שאושרו בסל המענים מתבצע על ידי ד"ר אילת גופר.
לאילת וותק של שנים רבות במתן טיפול, ייעוץ והתאמות במסגרות חינוך שונות, מתי"א, מרכז פיסג"ה והדרכה מחוזית במחוז צפון. בתפקידה האחרון אילת ניהלה את מרכז הנגישות במכללת אורנים והובילה את פורום רכזי נגישות במוסדות אקדמיים תחת מכון מופ"ת.

פרטים ליצירת קשר

ד"ר אילת גופר
כתובת מייל: ayelet@eshnav-ltd.co.il

נייד: 050-4551616

תלמיד עם ספרים ומחברות

תוכניות נוספות

ניתן להשלים את התוכנית עם תוכניות נוספות:

תלמיד עם ספרים ומחברות