פרויקטים נוספים

אנו באשנב מאמינים בעשייה מרובה, דינמית ורחבה. מלבד לאפיקי הפעילות המרכזיים שלנו, אנו פועלים ושוקדים על פרויקטים, יוזמות ושיתופי פעולה נוספים הנוגעים לקידום אנשים עם מוגבלות ושילובם בחברה.

דוגמאות מהשנים האחרונות:

 • פיתוח מערך של כלי הערכה אקולוגיים להערכת יכולת תפקודית בעמדות עבודה שונות בשוק החופשי
 • ייעוץ מקצועי בפיתוח שירותים על הרצף התעסקותי של אגף השיקום במשרד הרווחה
 • ייעוץ מקצועי בפיתוח מודל התערבות במפעלים המוגנים של עמותת "מגדל אור" (אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות ראייה)
 • זכיינית בהפעלת הפורטל עבודה נגישה של השותפות הבין-מגזרית לקידום אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
 • ייעוץ מקצועי לעמותת "שמע" בבניית תכניות מעבר לצעירים בתחום התעסוקה (אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות שמיעה)
 • ייעוץ מקצועי בפתוח תכניות לצעירות מתמודדות עם נכות נפשית בעמותת "בית חם"
 • ייעוץ מקצועי בהדרכה והטמעת תכנית "רמפה" מבית תבת מיסודה של ג'וינט וממשלת ישראל
 • ליווי בתי עסק ביישום תקנות הנגישות.
התאחדות הסטודנטים בישראל, ג'וינט ישראל יחד בעשייה חברתית בתעסוקה, אגף שיקום נכים כתובת נאמנה לנכה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים, ההסתדרות ביחד, בשבילך, אוניברסיטת תל-אביב, ארומה, מכללה אקדמית הדסה ירושלים, המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרויקטים נוספים

אנו באשנב מאמינים בעשייה מרובה, דינמית ורחבה. מלבד לאפיקי הפעילות המרכזיים שלנו, אנו פועלים ושוקדים על פרויקטים, יוזמות ושיתופי פעולה נוספים הנוגעים לקידום אנשים עם מוגבלות ושילובם בחברה.

דוגמאות מהשנים האחרונות:

 • פיתוח מערך של כלי הערכה אקולוגיים להערכת יכולת תפקודית בעמדות עבודה שונות בשוק החופשי
 • ייעוץ מקצועי בפיתוח שירותים על הרצף התעסקותי של אגף השיקום במשרד הרווחה
 • ייעוץ מקצועי בפיתוח מודל התערבות במפעלים המוגנים של עמותת "מגדל אור" (אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות ראייה)
 • זכיינית בהפעלת הפורטל עבודה נגישה של השותפות הבין-מגזרית לקידום אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
 • ייעוץ מקצועי לעמותת "שמע" בבניית תכניות מעבר לצעירים בתחום התעסוקה (אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות שמיעה)
 • ייעוץ מקצועי בפתוח תכניות לצעירות מתמודדות עם נכות נפשית בעמותת "בית חם"
 • ייעוץ מקצועי בהדרכה והטמעת תכנית "רמפה" מבית תבת מיסודה של ג'וינט וממשלת ישראל
 • ליווי בתי עסק ביישום תקנות הנגישות.

קולאז'