מסוגלות עצמית תעסוקתית וזהות מחלתית אצל מבוגרים עם אוטיזם

תמונת אווירה של רגלים של אנשים

מאמר מאת ד"ר לירון לאמאש וד"ר סוניה מאייר.

מהו הקשר בין האופן בו אדם תופס את האוטיזם עמו הוא מתמודד לבין תחושות המסוגלות שלו בעבודה וכיצד הוא משפיע על איכות החיים שלו?
מתוך הרצון להבין יותר את הקשר בין הדברים ולדייק עוד את עבודתנו בשילוב אנשים בעולם העבודה ובפיתוח קריירה, שמחנו באשנב לשתף פעולה במחקר מעניין שהתפרסם לאחרונה ב International Journal of Environmental Research and Public Health

השתלבות בתעסוקה ושימור רצף תעסוקתי מהווים אתגר משמעותי עבור אנשים על הרצף האוטיסטי (ASD).
שיעורי התעסוקה של אנשים עם ASD נמוכים ביחס לאוכלוסיות אחרות, זאת בשל גורמים סביבתיים, תעסוקתיים ואישיים שונים.
זהות מחלתית היא האופן שבו מצבו הבריאותי של אדם משולב בזהותו ובחיי היומיום שלו, ומתבטא בהיבטים של הערכה עצמית, תעסוקה ואיכות חיים. מבוגרים עם ASD עשויים לחוות אתגרים בפיתוח זהות חיובית בתוך סביבות חברתיות וסביבות עבודה, אך זהות מחלתית לא נחקרה בקרב אוּכְלוֹסִיָה זו. מחקר זה בוחן את הזהות המחלתית של מבוגרים עם ASD ואת הקשר בינה ובין תפיסתם לגבי המסוגלות התעסוקתית שלהם ואיכות חייהם.


במחקר השתתפו 17 נבדקים בגילאי 19-47 שנים, אשר אובחנו עם ASD ומקבלים שירות ב'מרכז תמורה' – מרכז הכוון תעסוקתי לאנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, המופעל ע"י חברת אשנב.

המשתתפים מילאו שאלון זהות מחלתית (IIQ), שאלון חוללות עצמית בעבודה (WSS-37) ושאלון הערכת איכות חיים של ארגון הבריאות העולמי (WHOQOL-BREF).

  • המשתתפים דיווחו באופן מובהק על יותר תחושות קבלה של האוטיזם.
  • רגשות שליליים לגבי חיים עם אוטיזם היו במתאם גבוה באופן מובהק עם תחושת מסוגלות תעסוקתית נמוכה.
  • רמות גבוהות יותר של תחושות העשרה היו קשורות באופן מובהק לאיכות חיים גבוהה יותר.

ממצאים אלה מדגישים את ההשפעה של זהות מחלתית על תחושת מסוגלות עצמית תעסוקתית ואיכות חיים בקרב אנשים עם ASD. אנשי מקצוע בתחום הבריאות והחינוך יכולים לסייע לאנשים עם ASD בהעלאת המודעות שלהם לאופן שבו הם תופסים את האוטיזם שלהם, ובקידום התפיסה החיובית שלו.

>> לקריאה נוספת: קישור למאמר ב-IJERPH