מידע והתאמות למלווים תעסוקתיים עבור עובדים עם ADHD ומעסיקיהם

(פרויקט שנעשה במסגרת הלימודים לקבלת תואר מוסמך במדעי הרפואה – בית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה והאוניברסיטה העברית)

נערך על ידי שירה טל, בהנחיית הגב' נירית לבנון – ארז, דצמבר 2018

הפרעת קשב (Attention deficit/ hyperactivity disorder, ADHD) היא הפרעה נוירו-התפתחותית שכיחה למדי המתאפיינת בדפוסים מתמשכים של חוסר קשב או היפראקטיביות ואימפולסיביות המפריעים לתפקוד בסביבות שונות. אחד מהביטויים של ADHD הוא ליקוי בתפקודים ניהוליים המוגדרים כתהליכים נוירו-קוגניטיביים המאפשרים לווסת התנהגות, מחשבה ורגש בדרך להשגת מטרות אישיות.

על רקע הליקויים הנוירו-קוגניטיביים, מבוגרים עםADHD  מתמודדים עם קשיי חיים רבים, ובהם קשיים בתחום התעסוקה – החל במציאת עבודה ועד שמירה על מקום העבודה והתקדמות מקצועית. כדי לתמוך בשילובם המיטבי בשוק העבודה, באופן שבו  יבואו לביטוי כישוריהם האישיים והמקצועיים, על מקום העבודה לספק להם התאמות לפי צורכיהם.

התאמה היא תוספת, שינוי או אביזר הנדרשים לאדם עם מוגבלות כדי שיוכל לתפקד ככלל העובדים. חוברת המידע למלווים תעסוקתיים, מעסיקים ועובדים עם ADHD מאגדת בתוכה את ההתאמות אשר עשויות לשפר את תפקודו של העובד במקום העבודה ובכך לתרום לרווחתו האישית של העובד ושל המעסיק.

מטרת הפרויקט היא להעניק ידע וכלים מעשיים למלווים תעסוקתיים שמטרתם לקדם העסקה מיטבית לאנשים עם ADHD. חוברת ההתאמות המפורטת תסייע למלווים תעסוקתיים להדריך מעסיקים ועובדים במציאה ויישום של התאמות הולמות. החוברת מציגה באופן מקיף את הקשיים של העובד, את  ביטוייהם של הקשיים ואת ההתאמות הדרושות לשיפור תפקודו של העובד. בנוסף לכך נכתבו דפי מידע מקוצרים למעסיקים ולעובדים.

למידע ופרטים נוספים מוזמנים לפנות לכותבת: shiratal88@gmail.com

 

חוברת למלווים תעסוקתיים
חוברת למעסיקים ועובדים