האם תעסוקה נתמכת באמת מקדמת פיתוח קריירה?

תעסוקה נתמכת היא המודל המוביל כיום, בארץ ובעולם, בתחום השיקום התעסוקתי של מתמודדים עם קושי נפשי. תעסוקה נתמכת (supported employment) היא שירות שיקום תעסוקתי המסייע לשילוב האדם עם המוגבלות בשוק החופשי והתחרותי, בתשלום, במקומות עבודה המאפשרים שילוב עם כלל האוכלוסייה, ביחסי עובד-מעביד. השירות כולל גם תמיכה באדם לאחר השמתו כדי לסייע לו בתהליך ההסתגלות ובשימור העבודה.  בשנים האחרונות, השימוש במודל הביא להפחתה משמעותית באחוזי האבטלה של מתמודדים שהיו מעוניינים במשרות בשוק הפתוח והוביל לשיפור במצב הבריאותי שלהם ולירידה בתסמינים הפסיכיאטריים.

עם זאת, בולט העדרם של מחקרים הבוחנים את המרכיבים הפסיכולוגיים התפתחותיים הנקשרים ליכולת התעסוקתית של הפרט כגון: תפיסת מסוגלות עצמית תעסוקתית, תפיסת הפרט בנוגע ליכולת לניהול עצמי של מחלה או מוגבלות ותפיסת היכולת לניהול קריירה וביצוע מיטבי של דרישות התפקיד, בהתמדה ובהתפתחות לאורך זמן. כל אלה מהווים גורמים משמעותיים התומכים בתהליך פיתוח קריירה של האדם.

תכנית הממשקים היא תכנית קידום אישית למתמודדים שהשתלבו בשוק החופשי, ומעוניינים לקדם את עצמם מבחינה מקצועית ובתחומים נוספים הכוללים מציאת עיסוק פנאי משמעותי, התנדבות, הגדלת מעגל החברים, שילוב בלימודים וניהול עצמי.

התכנית ממוקדת וכוללת 12 מפגשים בהם המשתתפים מציבים לעצמם מטרות אישיות, רוכשים כלים מעשיים ומתנסים בהם. הליווי התעסוקתי נמשך מעבר ל-12 המפגשים המוגדרים, כל עוד האדם עובד ומעוניין בהמשך הליווי.

התוכנית מבוססת על גישה בין-תחומית לתהליך השיקום התעסוקתי – המפגיש בין העקרונות הבסיסיים של מודלים בריפוי בעיסוק ובייעוץ קריירה – ופותחה על ידי נשות מקצוע בעלות ניסיון רב בתחום התעסוקה ופיתוח קריירה של אנשים עם מוגבלות באוניברסיטת תל אביב (מיה הובר, פרופ' גלי צינמון ופרופ' נאווה רצון).

האתגרים של שוק העבודה קוראים לנקודת מבט חדשה על תעסוקה נתמכת. קיימת הסכמה הולכת וגדלה על כך שמודלים של תעסוקה נתמכת צריכים לספק יותר מאשר השמה בעבודה וליווי לשימור העבודה, אלא גם לתמוך באופן ישיר בהתפתחות אישית-מקצועית – באופן שיאפשר שימור עבודה, רצף תעסוקתי, קידום מקצועי והטבה בתנאי ההעסקה לאורך השנים. למעשה, השתתפות בעיסוקים משמעותיים לאדם מעבר לתחומי עבודתו, תומכת בהתפתחות אישית-מקצועית גם בעולם העבודה.

כאן, אולי, גלום הערך הייחודי של תוכנית הממשקים, שתוקעת יתד מחוץ לגבולות המוכרים של תעסוקה נתמכת, והופכת את השיח על פיתוח קריירה בשוק החופשי – על ידי קידום מגוון תחומי חיים במקביל – לתהליך מוגדר, ממוקד וישים. העובדה שהתוכנית פותחה במסגרת אקדמית תאפשר למדוד בשנים הקרובות את השפעתה באופן אמפירי.

כדי להצטרף לתכנית ניתן ליצור קשר עם חברת אשנב, המספקת שירותי תעסוקה נתמכת במסגרת סל שיקום, ומשתתפת במחקר של אוניברסיטת תל אביב לבחינת מועילות של תכנית הממשקים.

מקורות:

(Anthony & Blanch, 1987)

(Bond, Campebell & Drake, 2012; Crowther, Marshall, Bond & Huxley, 2009; Dominy & Hayward-Butcher, 2012; Heffernan & Pilkington, 2011; Nygren et al, 2011;), והוביל לשיפור במצב הבריאותי שלהם ולירידה בסימפטומים הפסיכיאטריים (Bond, Campebell & Drake, 2012; Burns et al, 2008; Nygren et al, 2011),.